Praktische informatie

Tarief individuele sessies, een traject
De tarieven voor therapie- en coaching sessies zijn marktconform. Een sessie duurt vijf kwartier. Voor de start van de therapie of een traject wordt een afspraak gemaakt over het tarief.

Vergoeding therapie door zorgverzekeraar
Individuele lichaamsgerichte psychotherapie valt onder complementaire zorg en wordt door veel verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Dit gaat niet ten koste van je eigen risico. Informeer naar de dekking van jouw aanvullende polis bij je zorgverzekering
Zie vergoedingsoverzicht Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie.

Afspraak maken
De praktijk is geopend op werkdagen tussen 9 en 17 uur.
Sessies en adviesgesprek op afspraak.
Bel of mail me:
M 06 20 031 561
info@elseliendewolf.nl

Afspraak in Coronatijd
Ik volg continu de meest recente adviezen van de SBLP (beroepsvereniging) en van de koepelorganisatie RBCZ. Deze zijn gebaseerd op de maatregelen van de RIVM.

Afspraak via beeldbellen
Een sessie via beeldbellen is mogelijk en werkt ook goed.
Ik gebruik een applicatie die AVG-proof is volgens de daaraan gestelde voorwaarden door verzekeraars, de SBLP en de RBCZ.

Afspraak annuleren of vergeten
Als je een gemaakte afspraak niet na kunt komen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, het liefst telefonisch. Zeg je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren af of ben je de afspraak vergeten, dan breng ik de sessie in rekening. 

Trainingen, trajecten voor organisaties
Adviesgesprek en aanbod middels offerte. Kosten vastgelegd in offerte of afspraak over vaste dagdeeltarieven.
In de offerte zijn annuleringsafspraken opgenomen. 

BTW vrijstelling
Vanwege mijn registratie bij het CRBKO is al het werk dat te maken heeft met training, onderwijs en opleiding van professionals vrijgesteld van BTW, dit is in overeenstemming met de regels van de  belastingdienst.


Registraties
– HBO-geregistreerd therapeut bij de beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP)
Beroepscode zoals gehanteerd door de SBLP 
– Jaarlijkse toetsing aan de kwaliteitscriteria
– Bijscholingen, intervisie en supervisie volgens de normen van de SBLP
– Aan de Plato-norm voldaan (PSBK afgerond in 2019 en MBK in 2021)
– Opgenomen in het HBO-Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg
– Geschillen commissie complementaire Behandelvormen, CAM Coöperatie inzake Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
– CRBKO geregistreerd
– KvK- nummer 32150749