Organisatie


Jouw organisatie wenst of moet een transformatie doormaken?
Er is sprake van een nieuwe of andere opdracht of doelstelling voor de organisatie? Een verandering op  management-, team-, en individueel niveau nodig? Je zoekt begeleiding voor het vakinhoudelijke en psychologische veranderproces van medewerkers en teams? In het begeleiden van dit proces ben ik gespecialiseerd. Met kennis en ruime ervaring, vooral met organisaties in het sociale domein.

Hoe bewerkstellig ik het transformatieproces?
– Met een systemische blik op de organisatie en het proces
– Weerstanden serieus nemen en benutten richting het doel
van de transformatie
– Emotiemanagement
– Passende interventies in de verschillende fasen van het proces
– Aandacht besteden aan de verandering in het individuele en
professionele zelfbeeld
– Teamspirit stimuleren en teamdynamiek benutten
– Betrokkenheid, motivatie en verantwoordelijkheid creëren
voor de nieuwe doelstelling/opdracht
– Een leer-en ontwikkeltraject op maat

Resultaat
Een succesvolle transformatie; enthousiaste, gedreven medewerkers, die de vernieuwing op allerlei vlak hebben geïnternaliseerd en geaccepteerd.

Om een transformatie geheel of gedeeltelijk te begeleiden bied ik verschillende trajecten:
Leer- en ontwikkeltraject
Een vernieuwende, lerende organisatie kan niet zonder leer-en ontwikkeltraject voor de medewerkers.

Leercirkels: intervisie nieuwe stijl
De leercirkel daagt medewerkers uit om hun persoonlijke, professionele of team- ontwikkelvragen dieper te onderzoeken.

Creatie- en innovatie traject
De ideeën zijn er al, alleen de creatiekracht van medewerkers moet nog wakker geschud en ingezet worden.

Teamcoaching
Het onbewuste in de onderstroom van het team bewustmaken. Het potentieel van het team boven water halen.

“Elselien is een ervaren vakvrouw die steeds weer opnieuw laat zien dat ze weet waar het over gaat binnen het sociaal domein. Ze weet de kracht en de zwaktes binnen een team –sociaal werk-  tijdens coaching sessies helder te krijgen zodat mensen gestimuleerd worden hier zelf en met elkaar mee aan de slag te gaan om een ontwikkeling binnen dat team in gang te kunnen zetten.” 

Otteline Groenenberg, Coördinator Sociaal team Oost Wageningen